colaps

S spodnjim obrazcem se registrirajte na 4. konferenco “Program projektov eProstor” in na 6. slovenski INSPIRE dan.

Program 4. konference “Program projektov eProstor” in 6. slovenskega INSPIRE

9.30-10.00
Uvodni nagovori
Ministrstvo za okolje in prostor, Robert Rožac, državni sekretar
Ministrstvo za javno upravo, Boštjan Koritnik, minister za javno upravo
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka
Geodetska uprava Republike Slovenije, Tomaž Petek, generalni direktor

10.00-11.30
Podporna dejavnost in trenutno stanje
Mojca Koren, Geodetska uprava Republike Slovenije
Prostorska in informacijska infrastruktura
mag. Uroš Mladenovič, Geodetska uprava Republike Slovenije
Prostorski informacijski sistem
Jurij Mlinar, Ministrstvo za okolje in prostor
Kataster 2020
mag. Ema Pogorelčnik in Simona Smrtnik, Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključena Lokacijska izboljšava zemljiško katastrskega prikaza
Franc Ravnihar in Marko Rotar, Geodetska uprava Republike Slovenije
11.30-12.00
Vprašanja in zaključek konference ePROSTOR
12.00-12.30
ODMOR
12.30-12.45
Uvodni nagovor
Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije
12.45-13.45
Pomen INSPIRE za prostorsko podatkovno Infrastrukturo
mag. Matej Sotlar in mag. Uroš Mladenovič, Geodetska uprava Republike Slovenije
Direktiva o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa – mehanizem poročanja podatkov in uskladitev z direktivo INSPIRE
Darja Lihteneger, Evropska agencija za okolje
Nacionalni interoperabilnostni okvir (NIO) – razgledna točka za INSPIRE
Danica Saponja, Ministrstvo za javno upravo
mag. Irena Ažman, Geodetska uprava Republike Slovenije
Skladnost omrežnih storitev z INSPIRE direktivo
mag. Martin Puhar in Nina Prkič Požar, lgea d.o.o.
Zan Novšak, Digi data d.o.o.
13.45-14.00
Vprašanja in zaključek konference 6. SLOVENSKEGA INSPIRE DNEVA
Vpišite vaše ime
Vpišite vaš priimek.
Vpišite svoj elektronski naslov.
Vpišite ime vaše organizacije.

S potrditvijo na tem obrazcu dovoljujem, da organizator uporabi navedene podatke za namene organizacije in elektronskega obveščanja o 4. konferenci »Program projektov eProstor« in 6. slovenskem INSPIRE dnevu. Prejeli boste potrditveno elektronsko sporočilo, elektronsko sporočilo s povezavo do online konference in elektronski opomnik.

Privolitev lahko kadarkoli prekličem, osebne podatke pa boste nepovratno izbrisali iz vaše evidence.*