Prijava ni več možna!
9.30 – 10.00
Uvodni nagovori
Ministrstvo za okolje in prostor, Robert Rožac, državni sekretar
Ministrstvo za javno upravo, Boštjan Koritnik, minister za javno upravo
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka
Geodetska uprava Republike Slovenije, Tomaž Petek, generalni direktor

10.00 – 11.30
Podporna dejavnost in trenutno stanje
Mojca Koren, Geodetska uprava Republike Slovenije
Prostorska in informacijska infrastruktura
mag. Uroš Mladenović, Geodetska uprava Republike Slovenije
Prostorski informacijski sistem
Jurij Mlinar, Ministrstvo za okolje in prostor
Kataster 2020
mag. Ema Pogorelčnik in Simona Smrtnik, Geodetska uprava Republike Slovenije
Zaključena Lokacijska izboljšava zemljiško katastrskega prikaza
Franc Ravnihar in Marko Rotar, Geodetska uprava Republike Slovenije
11.30 – 12.00
Vprašanja in zaključek konference ePROSTOR
12.00 – 12.30
ODMOR
12.30 – 12.45
Uvodni nagovor
Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije
12.45 – 13.45
Pomen INSPIRE za prostorsko podatkovno Infrastrukturo
mag. Matej Sotlar in mag. Uroš Mladenović, Geodetska uprava Republike Slovenije
Direktiva o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa – mehanizem poročanja podatkov in uskladitev z direktivo INSPIRE
Darja Lihteneger, Evropska agencija za okolje
Nacionalni interoperabilnostni okvir (NIO) – razgledna točka za INSPIRE
Danica Šaponja, Ministrstvo za javno upravo
mag. Irena Ažman, Geodetska uprava Republike Slovenije
Skladnost omrežnih storitev z INSPIRE direktivo
mag. Martin Puhar in Nina Prkić Požar, lgea d.o.o.
Žan Novšak, Digi data d.o.o.
13.45 – 14.00
Vprašanja in zaključek konference 6. SLOVENSKEGA INSPIRE DNEVA

info(at)registriraj.se