POLITIKA ZASEBNOSTI 

Politika zasebnosti in obdelava osebnih podatkov podjetja Pernod Ricard Slovenija1. Splošno

Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih upravljavec je PERNOD RICARD SLOVENIJA, trgovina in storitve, d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična številka: 5742552000 (v nadaljevanju: PERNOD RICARD SLOVENIJA).

V PERNOD RICARD SLOVENIJA se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (Zakonom o varstvu osebnih podatkov, v nadaljevanju ZVOP-2), ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju kot: GDPR).

Namen Politike zasebnosti je seznanitev posameznikov s podlago in nameni obdelave osebnih podatkov s strani PERNOD RICARD SLOVENIJA ter pravicami posameznikov na tem področju.

PERNOD RICARD SLOVENIJA pridobiva osebne podatke posameznikov na naslednje načine:

Obvezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen kot je opisano v nadaljevanju in/ali če smo to dolžni storiti.

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni PERNOD RICARD SLOVENIJA, poslovni partnerji PERNOD RICARD SLOVENIJA (izvajalci storitev – pogodbeni obdelovalci, kot na primer agencije, fotografi, hostese, gostinci, računovodstvo,…) ter javni organi, katerim je PERNOD RICARD SLOVENIJA na ustrezni pravni podlagi dolžna posredovati osebne podatke.

2. Pravne podlage obdelave osebnih podatkov

3. Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, PERNOD RICARD SLOVENIJA njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori z zahtevo, ki jo pošlje na el. naslovu: slo_op@pernod-ricard.com. PERNOD RICARD SLOVENIJA bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje pa v enem mesecu po prejemu zahteve.

 

4. Namen obdelave

Vse zbrane podatke in informacije v PERNOD RICARD SLOVENIJA obdelujemo za namene:

5. Fotografiranje na družabnih prireditvah

Družabne prireditve, ki jih organizira PERNOD RICARD SLOVENIJA se lahko fotografirajo ali snemajo. Slike ali videa gradiva lahko PERNOD RICARD SLOVENIJA uporablja in javno objavlja brez omejitev.

6. Obdobje hrambe

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo najdlje 10 let oziroma le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve, se hranijo do preklica privolitve, če je to prej. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo, anonimizirajo ali psevdonimizirajo.

 

7. Prenos / Iznos osebnih podatkov

PERNOD RICARD SLOVENIJA lahko osebne podatke posameznikov posreduje obdelovalcem ter družbam skupine PERNOD RICARD v Evropski uniji, katere član je tudi PERNOD RICARD SLOVENIJA. Iznos podatkov v tretje države se izvaja na podlagi EU standardnih pogodbenih klavzul.

Osebni podatki (foto, video in avdio vsebine) se z objavo na družabnih omrežjih iznašajo v tretje države (Meta je podpisnik »Data Privacy Frameworka«).   

8. Pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo

 

Vsaka sprememba Politike zasebnosti bo objavljena na spletni strani PERNOD RICARD SLOVENIJA.

Družba Pernod Ricard Slovenija d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev.

— Pernod Ricard Slovenija d.o.o.